Public Switched Telephone Network (PSTN) 

Home » Definities » Public Switched Telephone Network (PSTN) 

Wat is PSTN (Public Switched Telephone Network)?

Het Public Switched Telephone Network (PSTN) is het traditionele telefoonnetwerk dat al meer dan een eeuw in gebruik is. Het bestaat uit onderling verbonden circuitgeschakelde netwerken die geëxploiteerd worden door nationale, regionale en lokale telecommunicatiebedrijven. Het PSTN vergemakkelijkt spraakcommunicatie door analoge spraaksignalen te verzenden via koperdraden, glasvezelkabels en draadloze systemen, waardoor mensen wereldwijd vaste telefoongesprekken kunnen voeren.

Hoe werkt PSTN?

PSTN werkt via een reeks schakelcentrales die gesprekken tussen telefoons met elkaar verbinden. Hier volgt een meer gedetailleerde kijk op de componenten en processen die betrokken zijn bij PSTN:

1. Onderdelen van PSTN

De belangrijkste onderdelen van het PSTN zijn:

  • Lokale lussen: Dit zijn de fysieke lijnen die de telefoon van een abonnee verbinden met de dichtstbijzijnde centrale (CO) of lokale centrale. Ze zijn meestal gemaakt van koperdraad.
  • Centrale kantoren (CO’s): Dit zijn lokale schakelcentrales die lokale lussen verbinden met het bredere netwerk. CO’s schakelen gesprekken tussen lokale gebruikers en routeren gesprekken naar andere centrales.
  • Schakelcentra: Hieronder vallen tandemschakelaars en tolkantoren die interlokale en interkantoorgesprekken afhandelen. Ze routeren gesprekken tussen verschillende centrale kantoren en andere schakelcentrales.
  • Basislijnen: Dit zijn communicatielijnen met een hoge capaciteit die centrale kantoren en schakelcentrales met elkaar verbinden. Trunks kunnen gemaakt zijn van koper, glasvezelkabels of microgolfverbindingen.
  • Internationale gateways: Deze faciliteiten verbinden nationale PSTN-netwerken met internationale netwerken, waardoor wereldwijde communicatie mogelijk wordt.

2. Gesprek instellen en schakelen

Wanneer er een oproep wordt gemaakt op het PSTN, gebeuren de volgende stappen:

  • Kiezen: De beller kiest het telefoonnummer van de ontvanger. Het nummer wordt als een reeks elektrische signalen naar de lokale centrale gestuurd.
  • Signalering: Het centrale kantoor gebruikt signaleringsprotocollen (zoals SS7) om de route voor het gesprek te bepalen. Signalering zet het pad op en beheert de gespreksbesturing tussen centrales.
  • Schakelen: Het gesprek wordt via verschillende centrales en schakelcentrales doorgeschakeld, waarbij het aansluitnet van de beller via hoofdlijnen en andere schakelaars wordt verbonden met het aansluitnet van de ontvanger.
  • Verbinding: Zodra het gesprekspad tot stand is gebracht, wordt er een continu circuit gecreëerd tussen de beller en de ontvanger, waardoor spraakcommunicatie mogelijk wordt.
  • Beëindiging: Wanneer het gesprek eindigt, wordt het circuit beëindigd en worden de bronnen vrijgegeven voor andere gesprekken.

Toepassingen van PSTN

PSTN heeft een breed scala aan toepassingen, waaronder:

1. Spraakcommunicatie

PSTN is al tientallen jaren het primaire spraakcommunicatiemiddel waarmee mensen lokale, interlokale en internationale telefoongesprekken kunnen voeren.

2. Faxverzending

PSTN ondersteunt faxdiensten, waardoor gescande documenten via telefoonlijnen kunnen worden verzonden met faxapparaten.

3. Inbelinternet

Voordat breedband op grote schaal werd ingevoerd, werd PSTN gebruikt voor inbelinternetverbindingen, zodat gebruikers via modems toegang hadden tot het internet.

4. Noodhulpdiensten

PSTN biedt een betrouwbare manier om contact op te nemen met hulpdiensten (zoals 911 in de VS) voor dringende hulp.

5. Alarmsystemen

Veel beveiligings- en alarmsystemen gebruiken PSTN-lijnen om waarschuwingen en statusupdates door te geven aan meldkamers.

Uitdagingen en overwegingen

Hoewel PSTN een robuust communicatiesysteem is, wordt het in het moderne tijdperk geconfronteerd met verschillende uitdagingen en overwegingen:

1. Onderhoud en upgrades

Het onderhouden en upgraden van de verouderende infrastructuur van PSTN kan een kostbare en uitdagende aangelegenheid zijn. Veel regio’s stappen over op digitale en IP-gebaseerde systemen.

2. Beperkingen in bandbreedte

PSTN heeft een beperkte bandbreedte en ondersteunt alleen spraak en datatransmissie met lage snelheid. Moderne communicatiebehoeften vereisen vaak een hogere bandbreedte.

3. Concurrentie van VoIP

Voice over IP-technologie (VoIP) biedt een kosteneffectief en veelzijdig alternatief voor PSTN, waardoor het gebruik van traditionele vaste lijnen afneemt.

4. Machtsafhankelijkheid

PSTN heeft stroom nodig voor de schakelcentrales en andere infrastructuur. Stroomuitval kan de service verstoren, hoewel traditionele vaste telefoons vaak blijven werken dankzij noodstroomsystemen.

Toekomst van PSTN

De toekomst van PSTN omvat de integratie met moderne communicatietechnologieën en de uiteindelijke uitfasering ten gunste van meer geavanceerde systemen:

1. Overgang naar IP-netwerken

Veel telecomproviders stappen over van PSTN naar IP-gebaseerde netwerken, die betere kwaliteit en meer mogelijkheden bieden. Deze overgang omvat het upgraden van de infrastructuur en het migreren van diensten naar IP-platforms.

2. Verbeterde diensten

Door de integratie van het PSTN met moderne netwerken worden verbeterde diensten zoals HD-spraak, videogesprekken en geavanceerde berichtendiensten toegankelijker.

3. Veranderingen in regelgeving

Regelgevende instanties passen zich aan de veranderingen in communicatietechnologie aan en zorgen ervoor dat diensten tijdens de overgangsperiode betrouwbaar en toegankelijk blijven.

4. Legacy-ondersteuning

Tijdens de overgang blijft de ondersteuning voor oudere PSTN-diensten gehandhaafd om de continuïteit te waarborgen voor gebruikers die afhankelijk zijn van traditionele vaste telefoondiensten.

Samengevat is het Public Switched Telephone Network (PSTN) al meer dan een eeuw een hoeksteen van wereldwijde communicatie en levert het betrouwbare spraak- en datadiensten. Naarmate de technologie voortschrijdt, integreert het PSTN zich met moderne IP-gebaseerde netwerken en biedt het verbeterde diensten, terwijl het zijn fundamentele rol in de communicatie-infrastructuur behoudt.

Bekijk ook andere interessante definities

LLM tokens

Wat zijn LLM-tokens? LLM tokens verwijzen naar de basiseenheden van tekst die worden gebruikt door Large Language Models (LLM's) tijdens het proces van natuurlijke taalverwerking. In de context van LLM's zoals GPT-3, GPT-4 en andere zijn tokens tekstfragmenten, die zo...

Lees meer

Large Language Model (LLM)

Wat zijn Large Language Models (LLM's)? Large Language Models (LLM's) zijn een soort kunstmatige intelligentie die algoritmen voor machinaal leren gebruiken om menselijke taal te begrijpen, te genereren en te manipuleren. Deze modellen worden getraind op enorme...

Lees meer

OpenAI

In dit artikel wordt dieper ingegaan op OpenAI, haar projecten, toepassingen, ethische overwegingen en toekomstige richtingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bekijk voor andere veelgebruikte termen binnen klantenservice onze uitbreide lijst aan...

Lees meer

Automatic Speech Recognition (ASR)

Wat is Automatic Speech Recognition (ASR)? Automatic Speech Recognition (ASR) is een technologie waarmee machines menselijke spraak kunnen herkennen en interpreteren. Door gesproken taal om te zetten in tekst, maken ASR-systemen handenvrije interactie met apparaten en...

Lees meer

Claude Anthropic

Wat is Claude / Anthropic? Claude / Anthropic verwijst naar een samenwerking of ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie door het bedrijf Anthropic. Anthropic is een AI-onderzoeksorganisatie die zich toelegt op het creëren van betrouwbare,...

Lees meer

Custom GPT

Wat is een Custom GPT? Custom GPT verwijst naar een versie van het Generative Pre-trained Transformer (GPT) model dat werd verfijnd of aangepast om te voldoen aan specifieke behoeften of vereisten van een individu of organisatie. Door gebruik te maken van de kracht...

Lees meer

Generatieve AI

Wat is generatieve AI? Generatieve AI verwijst naar een categorie van kunstmatige intelligentie die zich richt op het creëren van nieuwe inhoud, zoals tekst, afbeeldingen, muziek of video's, door patronen te leren van bestaande gegevens. In tegenstelling tot...

Lees meer

Google Gemini

Wat is Google Gemini? Google Gemini is een geavanceerd project voor kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld door Google. Het richt zich op het creëren van geavanceerde AI-modellen en systemen die verschillende toepassingen verbeteren, waaronder natuurlijke...

Lees meer

GPT-4o

Wat is GPT-4o? GPT-4o is een geavanceerde versie van de Generative Pre-trained Transformer (GPT) serie ontwikkeld door OpenAI. Het bouwt voort op de mogelijkheden van zijn voorganger, GPT-4, door verbeterde prestaties, verbeterd taalbegrip en meer geavanceerde...

Lees meer

Download de genomineerde case met Prijsvrij.nl

Laat je gegevens achter, dan krijg je direct toegang tot de PDF.

We hebben je gegevens in goede orde ontvangen. De succescase is onderweg!