Privacy- en cookiebeleid

Wij, DGTL Assist, respecteren uw privacy, maar voor het leveren en verbeteren van onze diensten hebben we enkele van uw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website en op onze diensten (de “Diensten”). We verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).

Jonger dan 16 jaar

Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u wettelijk toestemming nodig van uw ouders of voogd om onze website en/of diensten te gebruiken.

 

Persoonlijke gegevens

Om toegang te bieden tot onze website of onze diensten te leveren, verwerken we persoonlijke gegevens. Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we: alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze definitie komt overeen met de Relevante Wetgeving.

 

Uw toestemming

We kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruikmaakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We verwerken uw gegevens omdat we om uw toestemming vragen via dit privacybeleid. Daarnaast hebben we uw gegevens mogelijk nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet met ons te delen, kunnen we onze diensten niet aan u leveren. Voor het overige zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we met deze gegevens?

Om u toegang te geven tot onze website of onze diensten aan u te leveren, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Uw telefoonnummer;
 • Gegevens die u deelt tijdens interactie op ons platform, zoals antwoorden die u aan de spraakassistent geeft;
 • Gegevens die we terugkrijgen via verbindingen met externe API’s.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden, of voor doeleinden die daar nauw mee verband houden. Uw gegevens worden dus niet op een onverwachte manier gebruikt.

 

Bescherming

We nemen zoveel mogelijk maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegde personen of entiteiten. Dit maakt uw gegevens ontoegankelijk voor mensen die niets met uw gegevens te maken hebben. We doen dit onder andere door middel van de volgende maatregelen:

 • Versleuteling van digitale bestanden die persoonlijke gegevens bevatten;
 • De toegankelijkheid van de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
 • Actieve monitoring en geautomatiseerde bescherming van ons platform.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

Met wie delen we uw gegevens?

In sommige gevallen moeten we uw gegevens delen met andere partijen. Deze partijen worden “Gegevensverwerkers” genoemd, in de zin van de Relevante Wetgeving. In een gegevensverwerkingsovereenkomst komen we met deze partijen overeen dat ze zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan. Bovendien delen we alleen de gegevens met hen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen volgens de instructies die we hen geven, en niet voor hun eigen doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens delen met telecombedrijven of cloudserviceproviders. Zij zullen deze gegevens gebruiken zodat we onze service kunnen leveren of verbeteren.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat dat bestand op uw apparaat op. Uw apparaat krijgt een uniek nummer toegewezen, dat wordt gebruikt om uw apparaat te herkennen als u onze Website op een later moment opnieuw bezoekt. Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies maken de Website ook sneller, veiliger en stellen ons in staat fouten op onze Website te identificeren. U kunt cookies op elk moment uitschakelen of verwijderen in uw browserinstellingen. Er worden dan geen cookies opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt. Houd er rekening mee dat onze Website zonder cookies minder goed werkt.

 

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen. Als wij het beleid aanzienlijk wijzigen, plaatsen wij een melding en het nieuwe privacybeleid op onze Website. Ook sturen wij een e-mail met de wijziging naar gebruikers die met hun e-mailadres in onze systemen zijn geregistreerd. Indien uw e-mailadres niet bij ons geregistreerd is, raden wij u aan onze Website regelmatig te bezoeken.

 

Uw rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonsgegevens. Daarom heeft u de volgende rechten:

 • U kunt ons vragen om uw gegevens in te zien;
 • U kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren, beperken of verwijderen. In geval van fraude, verzuim of ander onrechtmatig handelen kunnen wij uw gegevens bijhouden in een register of op een zwarte lijst;
 • U kunt ons om een kopie van uw gegevens vragen. Wij kunnen dit exemplaar (op uw verzoek) ook aan een andere partij bezorgen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken;
 • U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens altijd intrekken. Dan mogen wij uw gegevens niet meer verwerken.

 

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: DGTL Assist, Schweitzerlaan 24, 5644 DL, Eindhoven. KvK-nummer: 82230528. rik@dgtlassist.com